Létesítmények

A Gödöllői SK csapat stadionja, ahol a hazai mérkőzéseinket játsszuk!

Szűcs Lajos Sportcentrum (Gödöllő)

Tardy Tamás fotója a Szűcs Lajos Sportcentrumról, madártávlatból

Cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út

PÁLYARENDSZABÁLYOK

A Gödöllői SK létesítményeinek szabályzata

1.: A Gödöllői Sport Klub létesítményeinek területén TILOS

a. dohányzás, kivéve az arra kijelölt helyen – az ahol a kihelyezett hamutartóba lehet a csikket elhelyezni.
b. az alkohol fogyasztása, kivéve a büfé kijelölt területén.
c. sportolás közben rágógumi használata, ennek eldobása, bárhová történő felragasztása.
d. az olyan tevékenység, amely a Gödöllői SK létesítményeinek szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
e. minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal zavaró tevékenység.
f. drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármilyen veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle szeszesital, illetőleg állat bevitele – kivétel speciális rendezvények.
g. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
h. a Gödöllői SK létesítményeinek területén szotyola és tökmag fogyasztása.
i. a füves pálya használata engedély nélkül.

2.: A pályarendszabályokat megszegő személyekkel szemben a 8/2011.(II.24.).sz. Önkormányzati rendelet alapján – a közterület-felügyelet részéről – 50.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

3.: A Szűcs Lajos Sportcentrum nyitvatartási rendje: H-P: 07.00-21:30, Sz-V: 07.00-19.30
4.: A pálya használaton kívül lezárt. A kulcs az üzemeltetővel egyeztetett időpontban és helyen átvehető, vagy az előző használótól vehető át, illetve használat után az üzemeltetőnek, vagy következő használó képviselőjének adandó le.
5.: A létesítmények szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt időben elhagyni.
6.: Amennyiben a létesítmények területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készített (kép- illetve hangfelvétel), és azokon bármilyen vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagok megjelenésével összefüggésében az üzemeltetővel semmilyen követeléssel nem léphet fel.
7.: A létesítmények zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Gödöllői SK minden létesítményi területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, és általában a létesítmények rendjére.
8.: Szabálytalanság (a pályarendszabályok ill. az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
9.: A komplexum területén minden vendégre és alkalmazottra és közreműködőre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a jelenlévők tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
10.: A létesítmények üzemeltetője nem vállal felelősséget a területen a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a szabályzat be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából, sporttevékenységből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
11.: A talált tárgyakat minden vendég az egyesület üzemeltetője felé köteles dokumentálás mellett leadni.
12.: A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
13.: A létesítmények területén balesetett szenvedett személyek elsősegélynyújtására a létesítmény területén elsősegélyláda áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
14.: A komplexum területén bekövetkezett bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltető helyi alkalmazottjának köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;
a.: Mentők (baleset esetén) 104
b.: Tűzoltóság (tűz esetén) 105
c.: Rendőrség (rendbontás esetén) 107
d. Általános segélyhívó (bármely esetben) 112
15.: E szabályzatot az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a sportcentrum vendégeit a módosított szabályzat kifüggesztésével tájékoztatja.
16.: Az üzemeltető fenntartja a jogot a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
17.: A létesítmény jelen szabályzata minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára áttekinthető.
18.: A létesítmények nem megfelelő használatából eredő károkért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.
19.: A létesítmények területén a füves és műfüves, valamint a téli sátorban történő pályabérlés díjának megállapítása és megfizetése az üzemeltető által kiadott érvényes díjtáblázat alapján, kizárólag készpénzfizetési számla ellenében, illetve hosszabb távú bérlés esetén az üzemeltetővel előzetesen megkötésre került szerződésben rögzített fizetési módon történik.
20.: A létesítmény területén területén az alsó műfüves pályán történő pályabérlés díjának megállapítására és a díj beszedésére a Gödöllői Sport Klub jogosult.
21.: A szolgáltatások igénybevétele a szabályzat automatikus elfogadását jelenti.