AZ ETIKAI NORMÁK ALAPELVEI

Ezek a normák a sportot olyan társadalmi és kulturális jelenségnek tekintik, mely ha a sportszerűség (fair play) szellemében űzik a társadalmat gazdagítja, és elősegíti az egyének, csoportok közötti megértés és barátság erősítését. A sport mindenkinek lehetőséget nyújt képességei felismerésére, fejlesztésére és kifejtésére és lehetőséget nyújt az önismeret javítására. A sport örömet szerez művelőinek, hozzájárul az egészség megőrzéséhez, kitűnő nevelési eszköz az ifjúság körében, elősegíti az egyéni jólétet és a társadalmi együttélést. Az etika nem korlátozódik az írott szabályok betartására. Ez a fogalom a labdarúgásban résztvevők egymással szembeni helyes magatartását és az alkalmazkodási szellemet is magában foglalja. Az etika azon a gondolaton alapszik, hogy képesek vagyunk beleélni magunkat mások helyzetébe, és ennek megfelelően cselekedni. Az etikai normáknak megfelelő magatartás egyre fontosabbá válik a mai labdarúgásban. Minél magasabb a színvonal, annál nehezebb a teljesítmény fokozása, és egyre kisebbé válik a különbség győztes és vesztes között. Ezzel együtt növekszik a kísértés, hogy meg nem engedett eszközökhöz nyúljanak a résztvevők, ha ezáltal megtehető a sikerhez vezető utolsó kis lépés. A labdarúgás etikai normái meghatározásának célja, hogy legszélesebb értelemben elősegítsük és hangot adjunk a sportszerű és toleráns versenyszellem fontosságának sportágunkban és mindennapi életünkben egyaránt. Csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi élményt, szórakozást!

ETIKAI NORMÁK A JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA

A mérkőzések minősége, a résztvevők és nézők öröme és szórakozása elsősorban a játékosok teljesítményétől és magatartásától függ. A képességek fejlesztése, maximális erőfeszítés a győzelem érdekében. A játékos tegyen meg minden tőle telhető erőfeszítést a játék minél magasabb szintű elsajátítására. 

Kiskorú gyermekekkel és fiatalokkal dolgozni többlet felelősséget jelent. A fiatalok egészsége és erkölcsi nevelése fontosabb, mint a mérkőzések eredménye, fontosabb, mint akár az egyesület, akár az edző vagy éppen a szülők presztízse Gyermek futballistákkal foglalkozva, ugyanolyan figyelem a kevésbé tehetségesekre, mint a nagy ígéretekre Bizonyos életkor alatt az eredményre való kizárólagos törekvés fizikai és/vagy mentális károkat okozhat. A mérkőzéseken elért sikerek mellett érdemes kiemelni és jutalmazni az igyekezetet A gyerekek nemcsak sportbeli - jövőjének gazdagítása A játékos és családjának olyan ismeretekkel való ellátása, amelyek a fizikailag és szellemileg egészséges életvitelt segítik elő.

A csapatvezetők tiszteletben tartása 

A játékos kövesse az edző és a csapatvezetők utasításait, feltéve, hogy ezek nem mondanak ellent ezen etikai normák szellemével Az ellenfél tiszteletben tartása Az ellenfél éppúgy szereti a futballt, mint mi magunk, és ő is győzni akar. A mérkőzés küzdelem, de nem háború. A játékos - tekintet nélkül a mérkőzés eredményére - mindenkor tanúsítson megbecsülést az ellenfél iránt.

 Az ellenfél testi épségének megóvása 

A játékos ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot és durvaságot, segítsen a sérült ellenfélnek. Kerülje az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző formáit, pl. szabálytalanság vagy sérülés tettetését az ellenfél megbüntetésének kiprovokálására 

Tisztelet a játékvezetővel és segítőivel szemben

A labdarúgás olyan játék, amelynek a szabályai egyszerűek, mindenki által megtanulhatók, érdemes ezekkel pontosan tisztában lenni. A játékvezető a szabályok legfőbb őre, akinek ítéleteit tisztelettel kell fogadni, ami egyúttal a játékosok és a csapat mentális erejének is fokmérője.

 A szurkolók megbecsülése 

A játékos tegyen meg mindent annak érdekében, hogy magatartása és teljesítménye a közönség számára vonzó legyen. Tartsa tiszteletben az ellenfél szurkolóit is. A bekiabálásokat nem kell mindig meghallani, még kevésbé reagálni rájuk. A játékos mindenkor tartózkodjon a nézők hergelésétől. 

Sportszerű és példamutató magatartás a játéktéren kívül is 

Az öltözői magatartás nem az indulatok főleg nem a negatív indulatok szabadjára engedése, sokkal inkább a felhevült játékostársak megnyugtatása. Az anti-futball, az időhúzás minden formájának kerülése. A pozitív játék akkor is követelmény, ha a csapat már elérte a kívánt eredményt.

 Ellenállás sportszerűtlen kísértéseknek

 Az ellenfél fizikai megfélemlítése, vagy egyes játékosok taktikai eszközként harcképtelenné tétele nem lehet része a taktikának. Az írott vagy elektronikus sajtónak nyilatkozva a pozitív elemek kiemelésére kell törekedni, mások- így a játékostársak, vezetők vagy az ellenfél bírálatát kerülni kell.  A játékos tegyen meg mindent annak érdekében, hogy teljesítménye és magatartása járuljon hozzá a labdarúgás társadalomban elfoglalt helyének elismeréséhez és népszerűségének növeléséhez.

ETIKAI NORMÁK LABDARÚGÓ EDZŐK SZÁMÁRA 

Az edzők etikai felfogása és magatartása kulcsfontosságú a labdarúgás etikájában. Személyiségük, morális beállítottságuk közvetlenül kihat az egyesület vagy játékosainak magatartására, etikai színvonalára, sőt a nézők viselkedésére is. Szinte minden edzői szónak, döntésnek és gesztusnak erkölcsi hatása van. Természetes és helyes, hogy az edző a gondjára bízott csapat maximális eredményességére törekszik. Nem mindegy azonban, hogy ezt milyen eszközökkel éri el. A sportág és annak népszerűsége megköveteli a látványos, vonzó pozitív játékot.

 A szaktudás megosztása az edző kollégákkal 

A sportággal, fejlesztési érdekével szembeni, egyik legszebb kötelezettség a megszerzett szaktudás, elméleti és gyakorlati tapasztalatok megosztása a többi különösen fiatalabb edzővel. 

Nem kell háttérbe szorítani az erőnléti, technikai, taktikai stb. oktatást ahhoz, hogy a játékosok megértsék és kövessék az etika szellemét, a játéktéren, az öltözőben, mérkőzésen és edzésen, sőt a mindennapi életben is. Egy csapat igazi értékét a befektetett munkával és sportszerű magatartással elért teljesítmény adja.

 A játék- és versenyszabályok, valamint a játékvezetők tiszteletben tartása

 A játék szellemének megőrzése elsődlegesen edzői feladat. Ide tartozik a játékosok felfogásának a szabályos játék szellemében való irányítása, a szabályok kijátszására irányuló kísérletek kerülése, továbbá a korrekt, tiszteletteljes magatartás a játékvezetőkkel szemben és ennek megkövetelése a játékosoktól.

Korrekt és példamutató magatartás az ellenféllel szemben

 A sokszor emlegetett az ellenfél nem ellenség elv ma is érvényes. Az edző tartózkodjék például az ellenfél játékosainak szidalmazásától, velük szemben vulgáris kifejezések használatától.

 Gondosság a médiával történő kommunikációval kapcsolatban 

Az edzőtől elvárható a média képviselőinek tájékoztatása, kérdéseinek a személyiségi jogok keretein belüli megválaszolása. Ugyancsak elvárható e nyilatkozatokban az igazsághoz és valósághoz való szigorú ragaszkodás, és a labdarúgás pozitív társadalmi értékelésének erősítése.

ETIKAI NORMÁK EGYESÜLETI VEZETŐK SZÁMÁRA 

Az egyesületi vezetők magatartása, etikai felfogása döntő mértékben határozza meg az egyesület valamennyi tagjának, de különösen a játékosoknak sportszerű vagy sportszerűtlen viselkedését. A vezetői etika nemcsak egy-egy eset alakulására lehet kedvező vagy kedvezőtlen hatással, hanem hosszú távra is meghatározza az egyesület elismertségét. 

A labdarúgás érdekeinek képviselete az egyesület szempontjából

Magától értetődő, hogy az egyesületi vezető elsődlegesen saját klubjának érdekeit képviseli. Magatartása és döntései azonban az egész sportág hazai és/vagy nemzetközi helyzetére is kihatnak. A vezetői etika kötelezettségei nem állnak meg az egyesület határainál, hanem magasabb szempontok érvényesülését is megkövetelik. 

Magánérdek alárendelése az egyesület érdekeinek 

A klubját szolgáló vezető egyéni érdekei ritkán kerülnek összeütközésbe klubérdekkel. Ha mégis, akkor az etika megköveteli az érdekek mérlegelését, és csak nagyon súlyos esetben fogadja el az egyesület terhére hozott döntést 

Az egyesületi vezető kötelessége, az ellenállás sportszerűtlen kísértéseknek, valamint a játék- és versenyszabályok, valamint a sportvezetéssel kapcsolatos törvények, rendeletek stb. ismerete és azok követése személyében és az egyesület képviseletében egyaránt. 

A szurkolók helyes magatartásának elősegítése 

Túl azon, hogy az egyesület felelős a szurkolóinak magatartásáért, az egyesületi vezetőnek etikai kötelessége a szurkolók magatartásának pozitív irányba való terelése. Ide tartoznak olyan eszközök, mint, mérkőzés közben intézkedés a túlságosan felhevült drukkerek lecsillapítására stb. 

Pozitív kapcsolat a többi egyesület vezetőivel 

Az egyesületi vezetők összefogása, a pozitív vezetői tapasztalatok átadása nagymértékben hozzájárulhat a hazai labdarúgás színvonalának, különösen szervezettségének. 

Pozitív kapcsolat a játékvezetőkkel 

 A játékvezetőkkel való pozitív kapcsolat nem csak az ítéletek tiltakozás nélküli elfogadását jelenti, hanem a játékosok, edzők és nézők hasonló magatartásra való ösztönzését is.

Korrekt kapcsolat a médiával 

Ez a kapcsolat egyrészt a szükséges információk megadását, másrészt a személyiségi jogok kereteinek betartását, továbbá az igazsághoz és a valósághoz való feltétlen ragaszkodást jelenti.

ETIKAI NORMÁK A LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK NÉZŐI SZÁMÁRA 

Ma már általánosan elfogadott igazság, hogy a mérkőzések nézői maguk is szereplői a játéknak. Magatartásukkal hozzájárulnak a mérkőzés jó vagy rossz légköréhez, rendjéhez és ezeken keresztül színvonalához is. A mérkőzések hangulata nemcsak a játék színvonalától vagy az eredménytől, hanem a nézőtér légkörétől is függ. Igyekezzünk ezt a légkört mindannyiunk számára kellemessé, oldottá tenni a következő szempontok betartásával:

1., Csapatainkat sportszerűen támogassák, bekiabálás, a gyermekek instruálása szigorúan tilos.

2., Ismerjük a játékszabályokat, és azokat tartsuk is be. Azok a nézők, akik a szabályokat ismerik, jobban tudják értékelni a mérkőzést, elbírálni csapatuk és az ellenfél teljesítményét, és jobban megértik a játékvezetői ítéleteket. 

3., Tartsuk tisztában az ellenfelet. Ellenfél nélkül nincs mérkőzés. Alapelv, hogy az ellenfél nem ellenség. A hozzáértő néző az ellenfél jó teljesítményét is megtapsolja.

 Minden játékos, sportvezető, játékvezető és néző emberi jogainak elismerése, nemzetiségüktől, etnikai és vallási hovatartozásuktól függetlenül. E tekintetben a zéró tolerancia ma már általánosan elfogadott etikai elv. 

4., Játékvezető személyének, döntéseinek tiszteletben tartása a pályán belül és kívül egyaránt elvárt. 

A sporttelep rendjének, épségének és tisztaságának megőrzése minden az Egyesület életében aktív sportoló, munkatárs, vendég, szülő és szurkolótól elvárt.